3 miljard mensen zitten vast in geestelijke armoede

40%

van de wereldbevolking kent Jezus niet en heeft zelfs nog nooit over Hem gehoord! Slechts 3% van alle zendingswerkers wonen en werken onder de allerminst bereikte bevolkingsgroepen.

Vecht mee om dit gevecht om mensenlevens te winnen.

Het probleem

Het 1040-Raam is een uitzichtloze geestelijke gevangenis 

Wereldwijd zijn er nog 7.000+ bevolkingsgroepen die nog nooit over Jezus Christus hebben gehoord. Mensen die hier wonen hebben zijn totaal onwetend. (Bron: Josuah Project) Ze hebben geen kansen om Jezus te leren kennen en hebben daardoor geen uitzicht op de redding van hun ziel. Het 1040-Window is het centrum van de drie grootste niet christelijke religies; de islam, het boeddhisme en het hindoeïsme. Het verspreiden van de christelijke boodschap is door veel regimes verboden. Er is een levensgroot te kort aan Bijbels, kerken en zendelingen, die deze miljoenen mensen kunnen bereiken. Wanneer we praten over dit probleem dan hebben we het over de meest onbereikte en vergeten volken.

Er is weinig waardering en financiële steun voor zendingswerkers

Zendingswerk is een van de minst gekozen beroepen. Er is een levensgroot tekort aan zendingswerkers. Christenen geven minder dan 2% van hun inkomen aan christelijk doelen. Vanuit de beschikbare zevenhonderd miljard gaat er slechts 45 miljard naar zendingsdoeleinden. 87% van dit zendingsgeld gaat naar plekken waar het evangelie al gebracht is. Slechts 1% van al ons zendingsgeld komt terecht bij zendelingen die werken om de minst bereikte bevolkingsgroepen te bereiken.

De oplossing:

ONGEKENDE ACTIE
Leren wandelen zoals Jezus

“Wij stoppen niet voordat elke christen gepassioneerd is om de Liefde van Jezus in Woord en in Daad uit te leven. Praktische Liefde als een fakkel in een donkere nacht.”

Ons strijdplan

Heart & Arrows bevecht het probleem op drie manieren

Heart & Arrows Mediahuis

Bewustwordingscampagnes

Vanuit ons mediahuis creëren we bewustwording.

We maken inspirerende content voor jongeren door documentaires, een Podcast, Motivatie-video’s, Blogs en andere creatieve uitingen. We activeren jongeren in het maken van discipelen en zoeken daarin de samenwerking met andere missionaire initiatieven in kerken, gebedshuizen, geloof-gemeenschappen, trainingsscholen en zendingsorganisaties.

Heart & Arrows Trainingen

Heart & Arrows  Academy

We ontwikkelen en faciliteren geloofsactiverende mobilisatie trainingen voor jongeren.

Heart & Arrows zal met een mobilisatie-team door Nederland gaan om jeugdgroepen te mobiliseren voor missionaire actie! Dit doen we door onze INSPIRE-avonden en door onze Film Academy, ons eigen geschreven trainingsprogramma. We werken met Spoken Word en TED-talk presentaties die worden afgewisseld met reflectie momenten. Vervolgens delen we getuigenissen en geven we een oproep voor missionaire actie en het doen van voorbede.

The Fellowship

Let’s GO Together

We aanbidden Jezus, delen ons leven en staan op de bres door het doen van voorbede.

Bij Heart & Arrows geloven we in de kracht van samen delen. Daarom gaan we het land in om Fellowships te starten. Fellowships waar er naast voorbede ook aandacht is voor het persoonlijk delen van je eigen leven. We houden van het ‘Kom naar de tafel-principe’. Hiermee bedoelen we het samenkomen rondom gezamenlijke maaltijden, maar ook het gezamenlijk vieren van het Heilig Avondmaal. Heart & Arrows helpt Fellowships om creativiteit te gebruiken bij het invullen van gezamenlijke avonden. Interactie rondom de Bijbel en het delen van geloofsprocessen worden gecombineerd met krachtige tijden van aanbidding en voorbede. Zo helpen we gebedsgroepen in het maken van discipelen.